N2-Marie-Consolatrice
Entrepreneurial School Day 2023 et Rallye

Lors de la remise de prix du projet “Sustainable Entrepreneurial School”, notre école a pu obtenir le niveau  N2 Niveau Entrepreneurial Progression. Nous avons donc su maintenir le niveau obtenu l‘année passée et notre objectif pour l’année scolaire 2023/2024 reste donc le niveau N3. Durant toute l’année scolaire passée, nos élèves ont effectué des visites […]

IMG_20231020_115031-2
2gether day an der EPMC

Den 2gether day ass mëttlerweil e feste Bestanddeel am Kalenner vun der Ecole privée Marie-Consolatrice. Et ass e Projetdag, wou d’Klassen sech all mat verschidden Themen ausenaner setzen. Bei de Schülerinne vu 7e steet d’Kenneléieren an de Gemeinschaftsgeescht am Vierdergrond. Hei léiere si, datt si zesumme staark sinn. Bei den anere Klasse gi verschidden Themen […]

20231021_101000-Schulerinnen-Klasse-Pavillon
7e Weekend d’intégration 2023

Discover school Eng nei Schoul ass fir d’Schülerinnen ëmmer eng Erausfuerderung. Fir den Iwwergang méi liicht ze maachen, gëtt all Joer an der Ecole privée Marie-Consolatrice fir d’Schülerinne vu 7e e Weekend d’intégration organiséiert. Wärend zwee Deeg kënnen d’Schülerinnen hir Schoul, hir nei Komerodinnen a Proffe mol richteg kenne léieren a vill Spaass hunn. Am […]