Don vun eisem Chrëschtmaart

E grousse MERCI un all Visiteuren, all Mataarbechter an un all Schülerinnen, déi matgehollef hunn, dass eise Chrëschtmaart erëm en Erfolleg war.

Déi vill Aarbecht huet sech gelount: Vun der flotter a festlecher Stëmmung an natierlech och vum Erléis, dee mir fir e gudden Zweck spenden kënnen.

De Bruttoerléis bedréit dëst Joer:

11.153,50 €

Mam Erléis ënnerstëtze mir dëst Joër 2 Organisatiounen :

• ELISABETH STËFTUNG

Fondation pour le soutien de projets et initiatives oeuvrant dans le domaine social, socio-éducatif, pédagogique, thérapeutique et des soins de santé.

• STAND SPEAK RISE UP !

Organisation en faveur des victimes de violences sexuelles dans des environnements fragiles.