Handwierkswoch: Instructeur nageur

Céline Laroche gëtt den Schülerinnen vun der EPMC Abléck an die DAP-Formation fir den INSTRUCTEUR NAGEUR. Och an dem Beruff kann een eng Maîtrise maache. Mme Laroche zielt iwwert d’ Aufgaben a néideg Kompetenzen fir dëse Beruff am Kader vun der HANDWIERKSWOCH am Projet “Ecole entrepreneuriale”.