Handwierkswoch: elisabeth – auxiliaire de vie

Mme Sylvie Bourkel, Educatrice graduée a Chargée de direction bei elisabeth ANNE asbl., beschreift ganz praxisno d’ Aarbecht an hirem Foyer mat den Apprentien fir Auxilaire de vie. Sie zielt den Schülerinnen vun der EPMC am Kader vum Projet Ecole entrepreneuriale an der HANDWIERKSWOCH iwwert die Ausbildung an den Profil vun enger Apprenti, wéi een sech fir eng Kandidatur mellt,  iwwert Aufgaben, Rechter a Flichten an iwwert d’ Schaffen am Team.